Tuffa förhandlingar kan leda till nya lagar

Hela samhället är uppbyggt runt lagar och avtal. Många är redan på plats, men det betyder inte att allting är avslutat. Istället fortsätter förhandlingar som kan leda till nya lagar. Det är ofta behov av mer eller mindre stora justeringar. Nya situationer som uppstått eller metoder som blivit förlegade. Allt det här är verkligen intressant. … Read more Tuffa förhandlingar kan leda till nya lagar

Möjlighet till fler bostäder i Stockholm

Bostadsbristen sprider ut sig över stora delar av Sverige. En del storstäder har haft detta problem under flera decennier. Stockholm är ett exempel på en svensk storstad som länge har haft en brist på lägenheter. Detta gäller främst för hyresrätter med rimliga hyror. Samtidigt finns det många människor i Stockholm med mycket pengar. De har … Read more Möjlighet till fler bostäder i Stockholm

När snickaren inte får använda kniv

I många yrken är det nödvändigt att ha en kniv med sig. Poliser, snickare, fiskare och flera andra använder kanske inte kniven varje dag. Men den måste finnas där ifall den behövs. Och även under fritiden brukar det vara bra med en rejäl kniv, i alla fall om du bor på landet eller trivs ute … Read more När snickaren inte får använda kniv

Gammal lada får nytt liv med syllbyte

Det har blivit populärt att flytta in i gamla byggnader. Riktigt gamla hus och lador som nästan faller ihop. Naturligtvis så måste de renoveras först. Men när du väl fått ordning på dem så är det en härlig kombination av historia, kultur och moderna lösningar. När en byggherre eller entreprenör respekterar det ursprungliga så kan … Read more Gammal lada får nytt liv med syllbyte

Bättre säkerhet och mindre fusk med elektroniska hjälpmedel

Ett framgångsrikt företag behandlar sina anställda väl. De ger dem förmåner och tillräckligt med lön, men förväntar sig också något i gengäld. Inte så att du ska vara livegen och offra allt för ditt jobb. Men som arbetstagare har du också ett ansvar. Att ge av dig själv och dina kunskaper. Lägga in ett gott … Read more Bättre säkerhet och mindre fusk med elektroniska hjälpmedel

Så får fler fibernät på landsbygden

Att ha tillgång till internet anses nästan vara ett grundläggande behov i dagens samhälle. Och faktum är att det kan vara ganska svårt att klara sig utan nätet. Du kan fortfarande betala räkningar och läsa tidningen på andra sätt, men det blir allt krångligare och dyrare. Men de som önskar leva utan internet är relativt … Read more Så får fler fibernät på landsbygden