Bättre säkerhet och mindre fusk med elektroniska hjälpmedel

Ett framgångsrikt företag behandlar sina anställda väl. De ger dem förmåner och tillräckligt med lön, men förväntar sig också något i gengäld. Inte så att du ska vara livegen och offra allt för ditt jobb. Men som arbetstagare har du också ett ansvar. Att ge av dig själv och dina kunskaper. Lägga in ett gott dagsverke, och ibland kanske en viss övertid. Den här balansen mellan de olika komponenterna i företaget är viktig. 

Tyvärr så fungerar det inte alltid som det ska. På vissa arbetsplatser kan du inte känna dig säker. Anordningar för fysisk och mental säkerhet är inte på plats eller så ignoreras klagomålen. Samtidigt så finns det flera anställda som skor sig på arbetsgivarens kostnad. De fuskar med sin tidrapportering och andra saker som ger dem mer pengar. Balansen är viktig, men ibland så behöver du hjälpmedel för att nå fram till den. 

Skapa en god arbetsmiljö

Det är helt naturligt att alla tänker på sig själva. Du vill ha det som är bäst för dig och din familj. Ingen vill jobba långa dagar för lite pengar. Tvärtom, de flesta vill ha tillräckligt med tid, ork och resurser för att kunna njuta av sin fritid. För att det ska fungera gäller det alla är mer eller mindre nöjda. Att ge och ta är något som är en del av livet. Som arbetsgivare kan du lägga grunden genom att ge dina medarbetare de rätta redskapen. Bättre rutiner med Timetjek och ID06

Tid och rapportering är något som tar mycket tid från själva arbetsuppgifterna. Det är inte en sak som du kan ignorera, men helt klart kan många företag förbättra sina metoder. Allt fler väljer att gå elektroniskt. Det är snabbt och effektivt, vilket är en vinnarsituation för alla parter. Samtidigt så blir det mer korrekt eftersom siffrorna går direkt in i systemet. Det är enkelt att tidsrapportera med Timetjeks app

Värna om dina anställda

För bara hundra år sedan så var läget inte alls det samma. Arbetare ansågs vara mindre värda, även om det var de som byggde upp landet. Ingen brydde sig om ifall de mådde bra eller inte. Förutom facket kanske, vilket kom igång just på grund av alla orättvisor. Det pratas fortfarande om storstrejken som hölls 1909. Idag är situationen inte alls likadan. Förutom att det nu finns lagar och förordningar som reglerar det mesta så har även inställningen förändrats. Bättre säkerhet på svenska byggen med ID06.

Bland annat så har de flesta arbetsgivare insett vid det här laget att nöjda arbetare är mer produktiva. Att alla ska behandlas jämställt är en självklarhet. Oavsett kön eller utbildning så är alla människor lika mycket värda. Men genom att göra lite extra för att det ska fungera väl på jobbet så lägger du faktiskt grunden för att verksamheten ska gå framåt. Som ett resultat av detta tänkande så får flera anställda vissa förmåner. Framför allt så läggs det ner lite extra på sådant som har med hälsa att göra. Billigare gymkort, subventionerad sjukgymnastik på arbetstid och liknande tilltag. 

I tillägg så har säkerheten på arbetsplatserna förbättras dramatiskt sedan de stora strejkernas tid. Bland annat så har det nya systemet med elektroniska ID-kort gjort det möjligt att alltid veta vem som finns var och när. Naturligtvis har det även andra fördelar, som att du inte ska kunna utnyttja olaglig arbetskraft och så vidare. Men det är minst lika viktigt att de som befinner sig på plats ska kunna känna sig säkra. 

Spara pengar genom att dra ner på fusket

Svartjobb är bara ett sätt som folk förlorar pengar på. Dels får staten inte in sina skatter och avgifter, vilket leder till mindre pengar. Men de som satsar på att göra allting lagligt kan inte heller konkurrera på ett rättvist sätt. Det är svårt att hålla lika låga priser som det företag som inte betalar in sina skatter. Så både stat och så kallade vita företag tjänar på at fusket minskar. 

Sedan har du flera anställda som gör allt de kan för att suga ut företaget på pengar. De rapporterar inte sin tid korrekt, stjäl material eller använder företagets maskiner för personlig vinning. Allt detta gör att du förlorar pengar. Men med några få anordningar så blir det lättare att komma till rätta med detta svinn. SVT rapporterar om sjuksköterskan som fuskade med sin tidrapportering. 

Elektroniska lås, scheman och rapporteringsverktyg är bara några av de saker som hjälper mot fusk. Du kan direkt se om någon har förändrat sin tidrapportering, för de lämnar elektroniska fotspår efter sig. Maskiner kan märkas med GPS eller chips som gör att du har större kontroll. Det är naturligtvis tråkigt att det behövs. Men hellre det än att förlora pengar i onödan.

Det elektroniska samhället

Så gott som allting i dagens samhälle är på ett eller annat sätt styrt av elektronik. Du märker hur beroende alla är när det blir ett strömavbrott, till exempel. Kanske inte med en gång, men om det håller i sig så börjar folk att lida av det. För det är inte bara elen som försvinner utan möjligheten att göra saker elektroniskt. 

En del tycker det är dåligt att vara så beroende av el och elektronik. Men de flesta inser att utvecklingen har gått framåt och att det inte är så mycket du kan göra åt det. Istället väljer de att utnyttja de möjligheter som finns. Tack vara dessa lösningar så har säkerheten ökat och fusket minskat. 

Lämna ett svar