Egna erfarenheter till hjälp som sjuksköterska

Vården är otroligt viktig för samhället. Någon måste ta hand om oss när vi blir sjuka och kunskapen om sjukdomar hos civilbefolkningen tenderar att vara bristfällig, speciellt om man ser till den desinformation som pågår på internet. Det är därför viktigt att sjuksköterskor och läkare också använder deras erfarenhet i privatlivet.

Många människor känner en läkare eller en sjuksköterska. Vi vänder oss ofta till dessa personer om vi har frågor gällande vår hälsa. Professionell vårdpersonal brukar ta deras yrke på stort allvar. De besvarar därför i regel våra frågor på bästa sätt. 

Deras erfarenhet är guld värd för oss som inte har vårdkunskap. Samtidigt kan exempelvis sjuksköterskor se detta som en möjlighet till att bättra på deras kunskap. I deras yrkesliv kommer de med stor sannolikhet träffa på en rad olika människor, och de måste lära sig att kunna hantera olika personlighetstyper.

Ett genuint intresse hjälper även vårdpersonal att hitta jobb. Branschen i sig är visserligen relativt enkel att ta sig in på. Samtidigt brukar det i likhet med många andra branscher vara svårt att få de bästa jobben. De bästa jobben är ofta reserverade för personer med lång erfarenhet samt ett stort intresse för verksamhetsområdet.

Nu mer finns det dessutom vårdyrken som sköts från hemmet, vilket har möjliggjorts I takt med digitaliseringen av samhället. Det finns även möjligheten till att jobba på olika orter som tillfälligt anställd. Detta kan vara ett bra alternativ för någon som snabbt vill få erfarenhet från olika anställningar samt bättra på lönemöjligheterna.

Många företag har specialiserat sig inom konsultverksamhet, och många sjukhus hyr sjuksköterskor för att alltid ha tillräckligt med personal. Ibland gör man detta i förebyggande syfte. 

Hur du skaffar egna erfarenheter

Förvärvsarbete brukar vara den vanligaste vägen till erfarenhet. Men det finns också andra vägar för den som har ett genuint intresse för vården. Under denna rubrik ska vi lista några alternativ.

  • Du kan engagera dig i en ideell organisation, där du får möjligheten att hjälpa människor som kanske inte har det så lätt i livet. Detta ger dig erfarenheter av att hantera olika personlighetstyper samt att utveckla din förmåga att ge grundläggande medicinska råd.
  • Detta ger dig dessutom fina meriter på ditt CV. Engagemang utanför arbetslivet är alltid bra om det kan spåras till något som gör nytta för andra människor.
  • Du kan också starta en hemsida där du berättar om ditt yrke. Det kanske inte är en bra idé att ge konkreta medicinska råd, man måste nämligen vara läkare för att göra detta med trovärdighet. Du kan dock berätta om dina erfarenheter samt knyta kontakter med annan vårdpersonal.
  • Ett annat bra alternativ är att jobba extra. Du kan exempelvis ta en timanställning på ett vårdhem. Som sjuksköterska på ett vårdhem kommer du sannolikt få ta relativt mycket ansvar. Detta grundar sig i att majoriteten av personerna som jobbar där saknar utbildning.
  • Mer ansvar brukar innebära att man växer som människa. På ett sjukhus kommer du säkert också få ta ansvar, men förmodligen inte på samma nivå. Sjukhusen har nämligen redan fullt med specialistsjuksköterskor och läkare som tar stora beslut varje dag.
  • Slutligen kan du vända dig till blodbanker och dylikt för att hjälpa till med att ta blodprov. Detta är nästan en konst i sig. Många människor är nämligen rädda för nålstick, även professionell vårdpersonal kan ha svårt för detta.

Det finns ett företag som ger dig möjligheten till att få mer erfarenhet, besök företagets hemsida för mer information.

Människor som är i behov av stöd

Läs artikeln i GP om bemanningssjuksköterskan som satsar på nyblivna mammor. Det finns alltid grupper i samhället som är i behov av extra stöd. Det kan som i detta fall handla om nyblivna mammor. En annan utsatt grupp är de äldre, där vissa inom denna grupp saknar stöd från nära och kära.

Denna grupp kan därför behöva hjälp från annat håll. En sjuksköterska som söker mer erfarenhet kan ta sig an denna grupp. Vi har tidigare pratat om vikten av att skaffa sig erfarenhet utanför yrkesrollen. Du kan därför starta en grupp för sjuksköterskor där ni hjälper utsatta människor.

Det kan handla om tips och råd gällande olika åkommor. Detta lämpar sig väl för de äldre som nästan alltid har någon form av åkomma. Nyblivna mammor ingår också i denna grupp, även om deras hälsa kanske inte alltid står i fokus. De brukar vara mer oroliga över deras spädbarn, speciellt för dem som precis har blivit mammor.

En proaktiv person kan med andra ord hitta flera behovsområden i samhället, där ofta utsatta människor står i centrum för behovet av hjälp. Om du letar efter erfarenhet kan du därför göra en insats för dessa människor. Många människor tenderar dock att vänta på att någon annan ska ta tag i dessa situationer. I själva verket brukar det inte finnas något hinder för att man själv ska starta upp en ideell organisation.

Men vad ska man göra om man i första hand behöver ett riktigt jobb med lön innan man prioriterar att jobba extra?

I den här artikeln har vi lyft vikten av att vara proaktiv. Ibland behöver man dock inte vara proaktiv för att få anställning. Det finns nämligen gott om bemanningsföretag som är inriktade på vårdpersonal. De erbjuder ofta arbeten över hela Sverige. Man måste därför vara flexibel med var man kan jobba.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi antagit att du redan är sjuksköterska. Det finns dock inte så många hinder för dig som inte har utbildningen och som vill bli sjuksköterska. Du behöver ha grundläggande högskolebehörighet, men antagningspoängen brukar inte vara särskilt höga. Lägg därtill att utbildningen är delvis praktisk, vilket gör att du inte behöver ha ett renodlat läshuvud.

Det finns flera exempel på människor som har genomgått utbildning utan att ha haft de bästa förutsättningarna. Läs i Expressen om flickan som trotsade alla odds och blev sjuksköterska. Detta är bara ett av många exempel på individer som har uppnått deras mål med ren vilja. Du kan definitivt gå i samma fotspår om du har tillräckligt med vilja och motivation.

Lämna ett svar