Möjlighet till fler bostäder i Stockholm

Bostadsbristen sprider ut sig över stora delar av Sverige. En del storstäder har haft detta problem under flera decennier. Stockholm är ett exempel på en svensk storstad som länge har haft en brist på lägenheter. Detta gäller främst för hyresrätter med rimliga hyror.

Samtidigt finns det många människor i Stockholm med mycket pengar. De har inte bara råd att betala dyra hyror. De har dessutom råd med lyxtjänster, såsom städhjälp och dyra renoveringar. Många vänder sig till https://www.stadarna.se/har-finns-vi/stadarna-i-stockholm/

Hyresrätter i Stockholm

För vissa människor finns det som sagt ingen bostadsbrist i Stockholm. Personer med mycket pengar kan nämligen välja och vraka mellan alla bostadsrätter som finns på marknaden. Men vad händer med människor som inte har tillräckligt med pengar för att köpa en lägenhet?

  • Majoriteten av alla medborgare verkar lägga ett stort ansvar på regeringen. Man vill att politikerna ska bygga flera bostadshus med hyresrätter. Dessa hyresrätter ska sedan ha rimliga priser för att även människor med mindre pengar ska kunna bo i Stockholm.
  • Politikerna verkar dock lova mer än de kan genomföra. Det är dyrt att bygga bostäder i Stockholm och marken ägs ofta av privata aktörer. Privata aktörer tjänar dessutom mer pengar på att bygga egna bostäder för att sedan sälja ut lägenheterna.
  • Det finns gott om större bostadsbolag i Stockholm med stora finansiella muskler. När de bygger bostäder handlar det ofta om bostadsrätter. När de bygger hyresrätter vill de nästan alltid ha mer betalt än exempelvis kommunala bolag.
  • Detta är ett slags moment 22 som inte helt kan lösas av regeringen. De kan visserligen införa lagar som hindrar privata aktörer från att bygga dyra hyresrätter. Samtidigt skulle detta hindra den privata marknaden och den fria marknadsekonomin.
  • Kanske är det så att Sveriges medborgare måste inse att alla inte kan bo i Stockholm. Det byggs dock fler hyresrätter i Stockholm, vilket ger fler möjligheter till människor som saknar insatskapital.
  • Samtidigt kommer dessa hyresrätter vara dyrare i storstäder än i mindre städer. Detta är ett faktum som är svårt att bortse ifrån. Många politiker kommer dock med populistiska förslag som lovar nya hyresrätter till alla.  

Vill du undvika tråkiga hushållssysslor och få mer tid över till annat? Ett bra val är https://www.stadarna.se/har-finns-vi/stadarna-i-uppsala/

Skillnaden mellan privat och offentlig sektor

2096-7-mojligheter-fler-bostader-stockholm-2

Nya bostäder i Stockholm bjuds ut till entreprenörer. Detta bekräftar vad vi tidigare har pratat om i den här artikeln. Kärnfrågan handlar egentligen om bostadsbyggandet ska ske av privat eller offentlig sektor.

Vi har redan pratat om problemen när den offentliga sektorn ska agera bostadsbyggare. Det är dyrt att köpa mark och många privata aktörer äger redan värdefull mark. Kommuner och statliga aktörer skulle dock kunna köpa mark i Stockholms närförorter.

Det finns gott om mark som ligger i de nya närförorterna som växer sig allt större. Det finns dessutom gott om mark som redan ägs av kommunen. I dessa fall behöver de bara ordna ett bygglov för att sedan bygga bostäderna.

Samtidigt finns det en fråga om lönsamhet. När kommer dessa projekt betala av den initiala investeringen? Detta varierar förmodligen från projekt till projekt. Hur man än vänder och vrider på detta kommer investeringskostnaden förbli en viktig fråga.

För privata aktörer är det viktigt för att de bedriver vinstdrivande affärsverksamheter. Den offentliga sektorn har visserligen ett krav på att hålla sig till deras budgetmål. De har däremot inget krav på sig att tillfredsställa privata ägare eller aktieägare.

Investeringskostnaden bör dock betala av sig så fort så möjligt. Detta är en förutsättning för att de ska kunna fortsätta med bostadsbyggandet och genomföra nya projekt.

Ur ett negativt perspektiv måste vi också nämna att personer utan investeringskapital inte kommer kunna betala höga hyror. Själva poängen med att den offentliga sektorn bygger hyresrätter är givetvis att hyrorna inte ska bli för höga.

Samtidigt kommer detta påverka tiden som krävs för att byggprojekten ska gå plus minus noll. Detta är ytterligare ett exempel på den problematik som finns när vi jämför privat och offentlig sektor. 

Kraven på offentlig sektor

Den offentliga sektorn har som bekant flera ansvarsområden. Detta blir extra tydligt i vissa städer. Av den anledningen kan flera sektorer påverka hur många bostäder en specifik stad kan bygga. Vi kan ta Uppsala som exempel. Hälsa i Uppsala viktig grund för beslut.

Det finns med andra ord många investeringar som denna stad behöver göra i hälsosektorn. Detta kan bland annat påverka hur många byggnadsprojekt de kan genomföra. 

Samtidigt är detta inte ett unikt problem för Uppsala. Det finns som sagt många städer som dras med samma problematik. I dessa städer är det förmodligen ett nödvändigt ont att de privata aktörerna tar ett större ansvar och bygger hyresrätter.

Återigen måste vi poängtera problematiken med detta. Hyrorna kommer förmodligen bli för höga för personer med lägre inkomster. Dessa personer kommer därför på sätt och vis lämnas utanför bostadsmarknaden. Deras största chans till att få en hyresrätt är att ställa sig i de kommunala bostadsköerna.

 

Lämna ett svar